Wezwanie do złożenia dokumentów w celu dematerializacji

Wezwanie do złożenia dokumentów w celu dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą ADAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie zakładu produkcyjnego Spółki tj. ul. Robotnicza 3a, 71-712 Szczecin, pokój nr 206 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.